/
Alogic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-670, ul. Puławska 182, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000725650 posługującą się numerem NIP: 5213820296 oraz numerem REGON: 369869485, tel: +48 515 755 515, kontakt@alogic.pl  
+48
/